استاندار گیلان بیش از این نسبت به نیروهای حامی دولت بی توجه نباشد / شخص رئیس جمهور در طول این هشت سال هیچ حمایتی از جریان همسو با دولت را در دستور کار قرار نداده است / از بزرگان اصلاح طلب استان سوال کنید که چرا با سکوت خود موجب سرخوردگی حامیان دولت شده اند! ❖ مهدی کارگر عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی:

استاندار گیلان بیش از این نسبت به نیروهای حامی دولت بی توجه نباشد / شخص رئیس جمهور در طول این هشت سال هیچ حمایتی از جریان همسو با دولت را در دستور کار قرار نداده است / از بزرگان اصلاح طلب استان سوال کنید که چرا با سکوت خود موجب سرخوردگی حامیان دولت شده اند!

به گزارش رشت۲۰؛ مهدی کارگر عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی در گفتگویی با تاکید بر اینکه استاندار گیلان بیش از این نسبت به نیروهای حامی دولت بی توجه نباشد اظهار داشت: شخص رئیس جمهور در طول این هشت سال هیچ حمایتی از جریان همسو با دولت را در دستور کار قرار نداده است.

رئیس ستاد فعالان اقتصادی دکتر روحانی در استان  گیلان در سال ۹۶ با بیان اینکه جریان حامی دولت تدبیر با تلاش های فراوان  توانستند در انتخابات  برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری این جریان سهیم شوند ، افزود: متاسفانه این جریان فقط در انتخابات دیده شد.

مسئول حزب جمهوریت ایران اسلامی در استان گیلان با تاکید بر اینکه بیش از این استاندار گیلان نسبت به نیروهای حامی دولت بی توجه نباشد افزود: شخص رئیس جمهور در طول این هشت سال هیچ حمایتی از جریان همسو با دولت را در دستور کار قرار نداده است و متاسفانه  مدیران اجرایی دولت تدبیر و امید در استان نیز سیاست بی توجهی به جریان همسو را ادامه دادند.

رئیس ستاد دکتر روحانی در شهرستان آستانه اشرفیه در سال ۹۲ به سوء استفاده لیدرهای جریان اصلاح طلبان از حامیان دولت اشاره کرد و گفت: برخی با سوء استفاده از جریان حاکم به دنبال منافع خود بوده اند و معتقدم از بزرگان اضلاح طلب استان باید سوال کنید که چرا با سکوت خود موجب سرخوردگی حامیان دولت شده اند!

کارگر با تاکید بر  اینکه تعداد زیادی  از لیدرها ، اصلاح طلبان  و حامیان دولت با مشاهده فضای سیاسی  غیر قابل تحمل  مسیر خود را از سوء استفاده گران جریان حاکم جدا کردند، گفت: حامیان اصلی دولت با  ترک فعالیت سیاسی تاثیر گذار به امورات دیگر متمرکز شدند.

کارگر در پایان با بیان این نکته که دولت های پیشین با حمایت از جریان های سیاسی همسو  زمینه فعالیت این جریان  ها را در فضای سیاسی و اجتماعی فراهم می کردند، افزود: حمایت از همفکران سبب می شد با اتمام کار دولت فعالیت جناح های مذکور در  عرصه قدرت ادامه می یافت.

مسئول حزب جمهوریت در استان گیلان در ادامه گفت: دولت حسن  روحانی  تنها دولتی  است که پس از انقلاب نتوانسته است یک جریان سیاسی مستقل شکل دهد.

وی با  تاکید براینکه جریان اعتدال در کشور وجود خارجی ندارد و مدعیان این جریان نتوانستند به ثبات نسبی و پایداری برسند ، افزود:   این بی تدبیری سبب می شود  تاثیرات و اتفاقات جدیدی  پس از اتمام کار دولت رخ دهد.