استخدام ۱۰نفرکارمندبخش پشتیبانی مشتریان درمیهن وب هاست

استخدام ۱۰نفرکارمندبخش پشتیبانی مشتریان درمیهن وب هاست

آگهی شرکت ارتباطات نت میهن در رشت

logo

شرکت ارتباطات نت میهن (میهن وب هاست) به جهت تکمیل کادر اداری خود از افراد با استعداد در رشت مصاحبه و استخدام به عمل می آورد.

 عنوان شغلی تعداد  شرایط اختصاصی شرایط عمومی
کارمند بخش خدمات مشتریان ۱۰نفر
  • تسلط به زبان انگلیسی
  • تسلط به کامپیوتر
  • تسلط به مفاهیم هاست و دامنه
  • تسلط نسبی به مفاهیم هاست و شبکه
  • ساکن رشت
  • کارت پایان خدمت برای آقایان
  • عدم اشتغال به تحصیل