استخر فرح کی ساخته شد؟ سالها بعد از سقوط پهلوی!

استخر فرح کی ساخته شد؟ سالها بعد از سقوط پهلوی!

به گزارش رشت۲۰؛ غلامعلی رجایی با انتشار عکسی که از آن به استخر فرح یاد می شود، به تاریخچه آن پرداخت و یادآورشد اصل این داستان دروغ است و برمبنای این دروغ قصه پردازیها شده است.

وی در کانال اختصاصی اش نوشته است:

نکته ای که برای اولین بارمن برای رسوایی دروغگویان مدعی اصولگرایی امروز با انتشار این عکس افشا می کنم اینکه اساسا این استخر کوچک درگوشه ای از کاخ سعدآباد که هاشمی هفته ای دوبار به آن مراجعه داشته اساسا در زمان طاغوت وجود خارجی نداشته چه برسد به اینکه استخر اختصاصی فرح باشد!

 

اما ماجرای این محوطه تبدیل به استخر شده هم شنیدنی است که من از قول دکتر غلامرضا جوادی که اجرا کننده این طرح بوده نقل می کنم.

 

ایشان درهمان روزهای درگذشت هاشمی به من می گفت آقای هاشمی از استخری که در ریاست جمهوری بود استفاده می کرد بعد از اینکه احمدی نژاد رییس جمهور شد عملا دسترسی آقای هاشمی به آنجا مشکل شد و ما این محوطه کوچک را در سعدآباد آماده کردیم. اینقدر جاعلان این خبر دروغ کوتاه عقلندکه باساخت این خبر دروغ و پخش آن فکر می کنند استخر فرح از استخر شاه جدا بوده ! و لابد فرح اینقدر زورش به شاه نمی رسیده که بتواند در استخر او شنا کند و لذا درگوشه ای از کاخ سعدآباد دستور داده برایش استخر اختصاصی بسازند!