استدلال جلیل محبی درباره «اعدام نکنید» سوژه شد

استدلال جلیل محبی درباره «اعدام نکنید» سوژه شد

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از برترین ها،اظهارنظر جلیل محبی؛ دبیر ستاد امر به معروف ونهی از منکر درباره حکم سه معترض حوادث آبان، واکنش کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت.

مجبی در توئیتر خود درباره حکم متهمان حوادث آبان نوشته بود:

توئیت محبی درباره اعدام نکنید، سوژه شد

واکنش کاربران در این رابطه را بخوانید:

توئیت محبی درباره اعدام نکنید، سوژه شد

توئیت محبی درباره اعدام نکنید، سوژه شد