استعفای عجیب شهردار جوان رانکوه چند ماه پس از آغاز به کار!

استعفای عجیب شهردار جوان رانکوه چند ماه پس از آغاز به کار!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده ها حکایت از آن دارد که تنها چند ماه از آغاز بکار احمد صنعت توفیقی شهردار جوان رانکوه، وی از ادامه حضور در شهرداری این شهر کوچک در شهرستان املش کناره گیری کرده است.

هنوز دلیل این استعفا مشخص نیست و موضع گیری رسمی در خصوص آن مطرح نشده است. گفتنیست وی شهریور ماه سل جاری به عنوان شهردار رانکوه معارفه شده بود.

به زودی اخبار تکمیلی از ماجرای عجیب استعفای شهردار جوان رانکوه منتشر خواهد شد.