استفاده از تکنولوژی روز و فناوری‌های جدید در فضاهای آموزشی گیلان مدیرکل نوسازی و مدارس گیلان تاکید کرد:

استفاده از تکنولوژی روز و فناوری‌های جدید در فضاهای آموزشی گیلان

مدیرکل نوسازی مدارس استان‌گیلان تاکید کرد: باید از تکنولوژی روز و فناوری‌های جدید در فضاهای آموزشی استفاده کنیم.

IMG15144917 - استفاده از تکنولوژی روز و فناوری‌های جدید در فضاهای آموزشی گیلان

به گزارش خبر فوری رشت ، علی اوسط اکبری‌مقدم با پرداختن به اهداف کمیته تخصصی نقش آن را در پیشبرد رسالت نوسازی مدارس تشریح کرد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان‌گیلان با اشاره به ضرورت توجه به تکنولوژی‌های نوین تاکید کرد: باید از تکنولوژی روز و فناوری‌های جدید در فضاهای آموزشی استفاده کنیم.

 وی با بیان اینکه از تمام ظرفیت‌ها برای شاداب سازی فضاهای آموزشی استفاده می‌کنیم، خاطرنشان کرد: بی‌شک فضای شاداب تاثیر زیادی در شکوفایی استعدادها، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد.