استفاده از نیروهای شهرداری رشت برای پاکسازی ورزشگاه سردارجنگل!

استفاده از نیروهای شهرداری رشت برای پاکسازی ورزشگاه سردارجنگل!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، برای چندمین بار طی هفته‌های اخیر از برخی نیروهای شهرداری رشت برای پاکسازی و نظافت ورزشگاه سردارجنگل رشت استفاده می‌شود.

در شرایطی که عموماً با توجه به درآمدزایی‌ها از بلیط فروشی مسابقات انتظار می‌رود که هیئت فوتبال و یا باشگاه میزبان اقدام به جمع‌آوری زباله‌های ورزشگاه سردارجنگل نمایند اما برای چندمین بار طی هفته‌های اخیر نیروهای خدماتی شهرداری رشت با حضور در این ورزشگاه به پاکسازی و نظافت ورزشگاه مشغول می‌شوند.

اگرچه طی سالهای اخیر در فوتبال ایران رسم بر این بوده که با حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد و تبلیغات بنری از آنها جمع‌آوری زباله و نظافت ورزشگاه توسط این سازمان‌ها و هواداران تیم‌ها انجام می‌پذیرد، اما شهرداری رشت در اقدامی عجیب نیروهای خدماتی خود را به خارج از محدوده شهری فرستاده تا ورزشگاه سردارجنگل رشت را پاکسازی کنند.

حال باید از علیرضا حاجی پور مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری رشت پرسید که چرا و به چه دلیل چنین اقداماتی به نیروهای شهرداری آنهم در خارج از محدوده شهری محول شده است؟