استقبال مدیریت شهری از پیشنهادات نو در برندسازی شهر رشت

استقبال مدیریت شهری از پیشنهادات نو در برندسازی شهر رشت

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری از استقبال مدیریت شهریاز ایده ها و پیشنهادات نو در شهر خلاق رشت خبر داد.

78143322 86786870cfafa 300x200 - استقبال مدیریت شهری از پیشنهادات نو در برندسازی شهر رشت


به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از ایلنا از رشت، فاطمه قدیمی حرفه در مراسم کنفرانس ملی تبلیغات دیجیتال در کسب و کار ضمن اظهار خرسندی از ایجاد فضای تبادل علم و تجربه در گیلان، بیان داشت: از آنجا که مجموعه مدیریت شهری شهر رشت، شهر را یک موجود پویا و زنده می انگارد، برای رسیدن به شهری خلاق و توسعه یافته خود را نیازمند ارتباط دوسویه با شهروندان می داند.
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری از استقبال مدیریت شهری از ایده ها و پیشنهادات نو در شهر خلاق رشت خبر داد و گفت: با توجه به قرار گفتن رشت در مسیر تحول کالبدی، روبنایی و داشتن جمعیت ۶۳۹ نفری در شب و یک میلیون نفری در روز شهرداری رشت ارائه بهترین خدمات برای رشتوندان سرلوحه کار خود قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه رشت پرتراکم ترین شهر شمال ایران است، گفت: شهر رشت دومین شهر پرجمعیت بعد از تهران است و این موضوع مسئولیت مدیریت شهری را در بین دیگر استانها دو چندان می کند.
فاطمه قدیمی حرفه با اشاره به مراحل تاریخی گسترش سیر تکاملی شهر رشت خاطرنشان کرد: داشتن اولین ها در شهر رشت چون اولین بانک کشور، اولین تئاتر، اولین داروخانه، اولین خانه سالمندان، و اولین سند بازآفرینی که از سال گذشته شروع شده است برای چشم انداز توسعه شهری ما زیربنای مناسبی است .
وی حرفه جلب مشارکت های محلی، برند سازی و سرمایه گذاری را سه رویکرد اصلی مدیریت شهری در مسیر توسعه دانست و خاطرنشان ساخت: در حوزه مشارکت محلی و اعتمادسازی محلی با شکل گیری کمپین می رشت ، و احداث زیر فصل های کالبدی از جمله سرای محلات و ایجاد سه …