استقرار هیأت بازرسی در مرکز درمانی پورسینای رشت هیأت بازرسی از تـاریخ ۰۳-۰۶-۱۳۹۷ لغایت ۰۵-۰۷-۱۳۹۷ در مرکز درمانی پورسینای رشت می‌باشد.

استقرار هیأت بازرسی در مرکز درمانی پورسینای رشت

به گزارش رشت۲۰ ;چنانچه کارکنان و شهروندان درخصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرائی شکایت و یا اعلاماتی دارند، می‌توانند به هیأت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ تماس حاصل فرمایند.

ضمناً؛ سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به نشانی اینترنتیhttp://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان محترم در این زمینه است.