استوری الناز شاکردوست برای تولد ۳۷ سالگی برادرش علی شاکردوست! عکس

استوری الناز شاکردوست برای تولد ۳۷ سالگی برادرش علی شاکردوست! عکس

الناز شاکردوست بازیگر کشورمان تولد ۳۷ سالگی برادرش علی شاکردوست را تبریک گفت

تولد برادر الناز شاکردوست

الناز شاکردوست بازیگر کشورمان, تولد برادرش را تبریک گفت.

این بازیگر ۳۵ ساله به مناسبت تولد ۳۷ سالگی برادرش علی شاکردوست, استوری زیر را منتشر کرده بود.

استوری منتشر شده توسط الناز شاکردوست برای برادرش

استوری منتشر شده توسط الناز شاکردوست برای برادرش