استوری گیلکی جهانبخش برای سعید عزت‌اللهی جان قوربان برار

استوری گیلکی جهانبخش برای سعید عزت‌اللهی

علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی تیم برایتون، در یک استوری برای عزت اللهی آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش رشت۲۰؛ سعید عزت اللهی بازیکن تیم روستوف، با امضای قراردادی قرضی به تیم ردینگ انگلیس ملحق شد. پس از این انتقال، علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی تیم برایتون، در یک استوری برای عزت اللهی آرزوی موفقیت کرد.