استیضاح شهردار رشت، عرصه ای برای زورآزمایی مصلحان شهری!

استیضاح شهردار رشت، عرصه ای برای زورآزمایی مصلحان شهری!

متاسفانه مدتهاست که در پس پرده اتفاقات مهم شهری، عده ای در سمت و سو بخشی به آن تاثیرگزارند و معمولا هم جز در موارد نادر ردپایی از خود در خروجی رسانه ها باقی نمی گذارد.

b8bd35fc925bb11c5615a01779f58d36 L 300x150 - استیضاح شهردار رشت، عرصه ای برای زورآزمایی مصلحان شهری!

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از خزر، شورای پر حاشیه چهارم در آخرین روزهای حیات سیاسی خود نمی خواهد دست از چنگ انداختن به مهمترین و اصلی ترین ظرفیت قانونی خود بردارد. امروز نمایندگان مردم در پارلمان محلی شورا بار دیگر با ۸ رای موافق شهردار رشت را به مسلخ استیضاح کشانده تا جلسه آتی به یکی از مهمترین جلسات شورا تبدیل شود اما نگاه به سابقه ی شورا نشینان حکایت از آن دارد که از آخرین باری که اعضای شورا فعل همبستگی و یکدلی را به درستی صرف کرده اند، مدتها می گذرد، منظور همان روزهاییست که شورا نشینان علیرغم تمام فشارهای داخلی و خارجی پایان عمر مدیریتی خلیلی را بر رأس شهرداری رشت رقم زده و سرپرست را در آن روزها به سرپرستی نشاندند.

بعدها حتی شورایی که ثابت قدم را به عنوان شهردار رشت انتخاب کرد بسیار با شورایی که خلیلی را استیضاح کرد متفاوت بود، اجماعی که در استیضاح شصت و سومین شهردار رشت به وجود آمد دیگر در هیچ زمینه ای چه در انتخاب ثابت قدم، چه در استیضاح ثابت قدم، چه در نقد و چه در حمایت از ثابت قدم تکرار نشد. اما چرا پارلمان نشینان رشت هیچگاه روی خوش همبستگی را پس از استیضاح خلیلی به خود ندیدند؟

ثابت قدم، فردی بود که اگرچه جز شهرداری رشت سابقه ی تصدی بر رأس شهرداری هیچ شهر دیگری را نداشت، اما همان سابقه و تعامل با شورای سوم تجربه ی گرانبهایی را برای او به ارمغان آورد، تا آنجا که شاید همین تجربه تنها عاملی می باشد که این روزها شهردار رشت با تکیه بر آن هم پروژه های عمرانی خود را علیرغم مخالفان زیاد در مجموعه ی شورا به پیش می برد و هم خود را حداقل تا همین چند روز پیش از تیغ تیز استیضاح رهانیده است. نگاهی اجمالی به عملکرد شورای چهارم حکایت از آن دارد که در گذر زمان معمولا از هیجان اولیه اعضای شورا کاسته شده و اختلافات ناشی از سهم خواهی، قراردادهای نانوشته در جبهه موافقان استیضاح را از بین خواهد برد.

اینبار هم به نظر می رسد استیضاحی که با ۸ امضاء بنا به نقل قول های متفاوت اعلام وصول شده و یا در راه وصول می باشد به سرنوشتی مشابه دچار خواهد شد و بعید است شورای چهارم در آخرین روزهای عمر سیاسی خود بتواند بار دیگر با استیضاح شهردار خبر ساز شود، اما یکی از مهمترین اهرم هایی که مانع از ایجاد یکدستگی در جبهه موافقان استیضاح می شود نقش پررنگ مصلحان شهری است. مصلحانی که مهمترین خاستگاه حرکتی شان حفظ منافع شخصی و نه عمومی است.

هدف بررسی درست یا غلط بودن استیضاح شهردار نیست، حتی قصد نگارنده این نیست که خود در قالب یک مصلح شهری برای بهبود وضعیت و اصلاح امور نسخه بپیچد، بلکه سعی در واکاوی نقش پدیده ایست که متاسفانه مدتهاست در پس پرده، اتفاقات مهم شهری را سمت و سو می دهد و معمولا هم جز در موارد نادر ردپایی از خود در خروجی رسانه ها باقی نمی گذارد.

پانزده عضو شورای شهر رشت در برهه هایی حساس چون تصمیم گیری در خصوص استیضاح شهردار رشت تحت شدیدترین فشارها از سوی همین به اصطلاح مصلحان اجتماعی بوده اند، این ادعایی ست که هر یک از اعضای شورا می توانند صحت و سقم آن را با یادآوری جلسات شبانه ماقبل روز استیضاح یا روز انتخاب شهردار تایید کنند.

به طور کلی برخی از این افراد در قالب پست های مشاوره ای یا به واسطه دوستی دیرینه با اعضای شورای شهر رشت و یا حتی نسبت فامیلی با شورا نشینان سعی می کنند در موارد مختلف عملا در راستای تأمین منافع شخصی، امور را از وضعیت نرمال آن خارج کنند.

این موارد مختلف تنها شامل کلید خوردن استیضاح نمی شود، مثلا دسته ای از این دلواپسان، در جهت منافع شخصی به یک، دو و یا هر تعداد از اعضای شورا که به نوعی بنا به دلایل گوناگون بر آنان نفوذ دارند، فشار می آورند که ثابت قدم را به پای میز استیضاح کشانده و دسته ای دیگر هم در جهت تأمین منافع شخصی به گروهی دیگر از اعضای شورا فشار آورده تا ثابت قدم را از پای استیضاح برهانند. به قول دیگر پربیراه نیست اگر بگوییم برخی از اعضای شورا بنا به دلایلی همچون مناسبت های خانوادگی، دوستی های دیرینه و حتی همگرایی سیاسی به وسیله ای برای ارضای تمایلات این به اصطلاح مصلحان تبدیل شده و شهردار نیز ناچارا مجبور به بازی در زمین افرادی می شود که به دنبال منافع شخصی خود هستند.

این سیکل معیوب مدتهاست که رد پای خود را به وضوح در جلسات شبانه حول محور استیضاح یا رأی اعتماد به شهردار و یا حتی در تصمیم گیری های مهم شهری بخصوص در تصمیم گیری های مالی به نمایش گذاشته است. با این حال رسانه ها کمتر به این موضوع پرداخته که شاید یکی از دلایل همین عدم انعکاس در رسانه ها، نفوذی باشد که این افراد حتی بر رسانه ها نیز داشته و دارند.

مصداق عینی این موضوع را می توان در استیضاح امروز به وضوح دید. آنجایی که برخی از این افراد با فشار بر شورا عملا پروژه استیضاح را کلید زده و برخی دیگر با فشار بر اعضا مانع از جمع آوری امضاء برای استیضاح می شوند. تو گویی استیضاح شهردار رشت عرصه ی زورآزمایی مصلحان شهری است.

اینکه چرا یک عضو همیشه منتقد ثابت قدم به یکباره به استیضاح رأی منفی می دهد و یا چرا یک عضو همیشه حامی برای استیضاح شهردار رشت کاسه داغ تر از آش می شود، در همین موضوع نهفته است. مثلا دخالت مستقیم یکی از مشاوران که خود و یکی از بستگانش ماهانه حق مشاوره از مجموعه ی شهرداری دریافت می کنند، می تواند بر برخی از اعضای شورا که به نوعی حرف شنوی خاصی از او دارند، تاثیرگذار باشد.

به طور کلی هر آنکس که از بیرون از مجموعه ی شورا سعی در مدیریت پروسه ی استیضاح دارد را می توان مصلح شهری محسوب نمود. حالا ممکن است این فرد نماینده مجلس باشد، فرماندار باشد و یا حتی برادر یکی از اعضای شورا.

در پایان باید گفت نتیجه استیضاح ثابت قدم هرآنچه که باشد، برای داشتن شورایی مستقل که بتواند در جهت احقاق حقوق شهروندان گام بردارد، نخستین قدم، حذف آن دسته از مصلحانیست که عملا در تصمیم گیری های مهم شهری در جهت تامین منافع شخصی خود دخالت می کنند.