استیضاح وزیر نیرو با امضاء نماینده تالش و رشت

استیضاح وزیر نیرو با امضاء نماینده تالش و رشت

محمود شکری نماینده تالش ،ماسال و رضوانشهر و جبارکوچکی نژاد نماینده مردم رشت در لیست امضاء کنندگان قرار دارند.
photo 2017 01 08 09 57 21 300x300 - استیضاح وزیر نیرو با امضاء نماینده تالش و رشت

 

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از  صریح خبر استیضاح وزیر نیرو با امضاء ۴۰ نفر از نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است
محمود شکری  نماینده تالش ،ماسال و رضوانشهر و جبارکوچکی نژاد  نماینده مردم رشت در لیست امضاء کنندگان قرار دارند.

۱۷ دلیل استیضاح وزیر نیرو  به شرح زیر است :

۱- عدم توجه کافی به پیگیری، اجرا و تکمیل پروژه‌های انتقال‌ آب به مناطقی که دچار بحران آب هستند.

۲- عدم توجه به نظرات کارشناسی و زیان‌های ناشی از این کارکرد

۳- عدم پیگیری و عدم توجه به آبرسانی روستایی

۴- عدم توجه به مشکلات بخش فاضلاب و حوادث مربوطه که تلفات جانی را نیز در بر داشته است.

۵- عدم توجه به تصفیه بهینه پساب فاضلاب و رهاسازی آن که تبدیل به تهدید بهداشتی و سلامتی انسان‌ها را موجب شده است.

۶- بی‌توجهی به اجرای ماده ۱۴۰ برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی

۷- بی‌توجهی به صدور سند بهره‌برداری آب حقابه‌داران، سهم اشتراکی‌ها و مجوزهای تخصیص آب

۸- عدم ساماندهی حوزه‌های آبخیز کشور

۹- عدم موفقیت در کنترل و جذب آب‌های مرزی

۱۰- عزل و نصب‌های خارج از رابطه وزارتخانه

۱۱- گرانی برق چاه‌های کشاورزی و بی‌توجهی به برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی

۱۲- بی‌توجهی به شبکه‌های آبیاری ۱ و ۲ و بی‌توجهی به احداث زه‌کشی‌های موجود در استان‌ها

۱۳- کندی باروری ابرها و باران‌های مصنوعی

۱۴- بی‌توجهی به مسائل نیروی انسانی و تبعیض‌های ناروا بین آنان

۱۵- بی‌توجهی به آب و فاضلاب روستایی که در حال ورشکستگی است

۱۶- بی‌توجهی به بخش کشاورزی و فروش آب به هر قیمت به بخش کشاورزی

۱۷- بی‌توجهی به مسائل تنش آبی

ثبت نظر

نام:

رایانامه:

متن: