اسماعیل حاجی پور در سال سوم رئیس شورای شهر رشت شد

اسماعیل حاجی پور در سال سوم رئیس شورای شهر رشت شد

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، جلسه انتخابات اعضای هیات رئیسه شورای شهر رشت ظهر امروز در ساختمان مرکزی شورای شهر رشت برگزار شد.

اسماعیل حاجی پور به عنوان تنها کاندیدای ریاست شورا در سال معرفی و با کسب ۱۱ رای به عنوان رییس شورا در سال سوم انتخاب شد.

فرهام زاهد به عنوان تنها کاندیدای نایب رییسی شورا معرفی شد و با کسب ۱۱ رای به عنوان نایب رییس شورا در سال سوم انتخاب شد.

حامد عبدالهی و فاطمه شیرزاد به عنوان کاندیداهای خزانداری شورا معرفی شدند که عبدالهی با ۶ رای به عنوان خزانه دار شورا در سال سوم انتخاب شد.

محمد حسن علیپور و فاطمه شیرزاد به عنوان کاندیداهای منشی شورا معرفی شدند که در نهایت محمد حسن علیپور با ۱۱ رای به عنوان منشی اول و فاطمه شیرزاد با ۹ رای به عنوان منشی دوم شورا در سال سوم انتخاب شدند.

همچنین حجت جذب و بهراد ذاکری به عنوان کاندیداهای سخنگویی شورا معرفی شدند که حجت جذب با ۶ رای به عنوان سخنگوی سال سوم شورا انتخاب شد.