اسناد تاریخی گیلان در راه تبریز!

اسناد تاریخی گیلان در راه تبریز!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، مهری شیرمحمدی در خبرگزاری شبستان نوشت: دوسال پیش راه‌اندازی موزه مشروطه از سوی شورای شهر رشت وعده داده شد، داشتن حداقل اسناد برای پیوستن موزه مشروطه به موزه‌های کشور الزامی است. به دنبال کوتاهی در خرید اسناد، اکنون قرار است اسناد مشروطه گیلان به موزه تبریز واگذار شود.

این مقدمه در کنار صحبت های حسن اکبری مجموعه داری که توانسته اسناد بسیار پراهمیتی از نهضت مشروطه در گیلان و نقش تاثیرگذار مجاهدان گیلانی را در این جنبش ضد استعماری جمع آوری کند اما در این بین با عدم همراهی مسئولین استان، از سازمان اسناد و میراث فرهنگی تا شورای شهر رشت قرار است اسناد تاریخی نهضت مشروطه در گیلان به تبریز منتقل شود!

در چنین شرایطی نخست باید از مسئولین سازمان اسناد و میراث فرهنگی گیلان پرسید که برای راه اندازی موزه مشروطه و همچنین جلوگیری از انتقال اسناد تاریخی استان به آذربایجان شرقی چه کار کرده اند و با توجه به در اختیار داشتن بودجه دولتی چه قدمی در این راه برداشته اند؟

نکته عجیب تر آنکه شورای شهر رشت در شرایطی قصد راه اندازی این موزه را داشت که از تامین هزینه نگهداری اسناد بازمانده است. موضوعی که در مواردی چون خانه منتسب به استاد ابتهاج و یا ساختمان کمیته ستار (خانه میرزا یوسف خان شبان) نیز پیش از این رخ داده بود! البته با توجه به مشکلات فراوان مالی در شهرداری رشت قطعاً نمی توان انتظار داشت که شورا و شهرداری اقدامی جدی برای جلوگیری از انتقال اسناد از رشت به تبریز داشته باشد و باید منتظر اقدام عملی میراث فرهنگی و سازمان اسناد ماند.