اصلاح فرهنگ ترافیک با ایجاد ساختاری نوین هدف راهبردی کمیسیون حمل و نقل و ترافیک در سال گذشته حاجی پور رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت:

اصلاح فرهنگ ترافیک با ایجاد ساختاری نوین هدف راهبردی کمیسیون حمل و نقل و ترافیک در سال گذشته

به گزارش رشت۲۰؛ با توسعه کمی شهرها و تراکم جمعیت در آنها یکی از اصلی ترین چالش ها پیش روی مدیریت شهری حتی در شهرهای توسعه یافته موضوع تراکم ترافیک و حوزه های درگیر با آن میباشد..

شهر رشت نیز به تبع رشد جمعیت و افزایش آمار خودرو از قریب به یک دهه پیش با مشکل تراکم ترافیک دست به گریبان است و رفته رفته در این سالها و به دلیل عدم توجه لازم به این مسئله این مشکل در ابتدا مبدل به معضلی جدی و امروز در قالب یک بحران خود را پدیدار کرده است.
با شروع بکار شورای شهر پنجم و حضور “اسماعیل حاجی پور” به عنوان فردی عملیاتی با سوابق قابل توجه در امور اجرایی و مدیریت بحران به عنوان رییس “کمیسیون حمل و نقل و ترافیک” شورای پنجم امید به حل مشکلات ترافیکی در بین شهروندان ایجاد شد.
وی زمانی در این جایگاه قرار گرفت که مدیریت شهری در حوزه ترافیک دارای مشکلات عدیده ای بود و هر مسئول مرتبط با ترافیک در هر نهاد و سازمانی به صورت جزیره ای به دنبال پیشبرد سیاستهای مدنظر خود که در عین حال در بخش عمده ای اهداف هر طرف متناقض با دیگری بود.
در این وضعیت و با آسیب شناسی صحیح اولین گام مناسب کمیسیون ترافیک شورای شهر انتخاب مشاورین متخصص و کارآمد جهت تحلیل اوضاع موجود و ارائه یک گزارش فنی از نقطه شروع بکار کمیسیون بود. طبق انتظار خیلی زود چیدمانی کیفی از مشاورین در این کمیسیون ایجاد و پس از تحقیقات لازم گام اول در راستای ایجاد تعامل با دستگاههای متولی با برگزاری جلسات مستمر با مسئولین شهر و استان در حوزه ترافیک برداشته شد که تاثیر و نتیجه آن ایجاد یک جبهه واحد حول محور کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر و تجمیع ظرفیت ها در جهت دستیابی به یک سیاستگذاری مشخص در زمینه ترافیک شهر رشت شد.
با تشکیل منظم و مستمر جلسات کمیسیون و ایجاد تعامل و همکاری نزدیک مدیریت شهری در حوزه ترافیک با مجموعه پلیس راهور که در سالهای اخیر اختلاف سلیقه ها در این حوزه یکی از نقاط برجسته اختلاف و یک چالش جدی در تصمیم گیری در حوزه ترافیکی محسوب میشد،باعث تسریع در پیگیری مسائل و تجمیع ظرفیتهای پلیس و کمیسیون ترافیک گردید.
ایجاد مرکز کنترل ترافیک و اخذ گذرواژه ثبت تخلف پیش از بسیاری از استانهایی که از مدتها قبل در صف انتظار بودند، یقینا بزرگترین دستاورد کمیسیون ترافیک شورای شهر رشت در حوزه عملکرد یکساله خود محسوب می گردد که گامی بلند در راستای نظارت بر تخلفات ترافیکی محسوب می گردد. نصب دوربین های ثبت تخلف در نقاط مختلف شهر رشت باعث ایجاد فضایی مثبت در جهت الزام شهروندان به قوانین راهنمایی و رانندگی وانتظام بخشی به شهر گردید و بررسی آمارها نشان دهنده عملکرد مثبت مرکز کنترل ترافیک در زمینه کاهش آمار تخلفات میباشد.
مشاورین متخصص کمیسیون ترافیک شورای شهر با اعتقاد بر لزوم تغییر فرهنگ ترافیکی شهر و با تاکید بر توجه به فرهنگسازی در این زمینه از سنین پایه و در مدارس با تدوین طرح های موضوعی برای کودکان و دانش آموزان در این راستا در حال تلاش و کوشش میباشند که تحقق این امر مستلزم تعامل بیشتر اداراتی همچون آموزش و پرورش میباشد.