اعتبار ۸ میلیارد تومانی برای مرمت آثار تاریخی گیلان | اداره برق و مخابرات ماسوله تحویل داده شوند رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مطرح کرد:

اعتبار ۸ میلیارد تومانی برای مرمت آثار تاریخی گیلان | اداره برق و مخابرات ماسوله تحویل داده شوند

به گزارش رشت۲۰-علی اصغر مونسان، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص ثبت جهانی شهرک تاریخی ماسوله با بیان اینکه ماسوله معارض دارد، اظهار کرد: ساختمان‌های اداره برق و مخابرات ماسوله باید تحویل سازمان میراث فرهنگی بشود و امیدوارم آقای استاندار در این راه به ما کمک بکنند تا بتوانیم پرونده ماسوله را برای ثبت جهانی ارسال کنیم.

وی در خصوص مرمت قلعه رودخان نیز گفت: قرار است طرح «مرمت قلعه رودخان» را برای ما بیاورند تا اداره کل میراث فرهنگی استان بررسی نماید.

مونسان با اشاره به اینکه برای مرمت آثار تاریخی استان گیلان حدود ۸ میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است، تصریح کرد: مرمت قلعه رودخان نیز از همین اعتبار ۸ میلیاردی انجام خواهد شد.

معاون رییس جمهور در واکنش به سوالی در رابطه با اینکه علت عدم وجود راهنمای انگلیسی و علائم گردشگری برای مسافران در منطقه قلعه رودخان گفت: منطقه گردشگری «قلعه رودخان» هنوز از سازمان میراث فرهنگی مجوزهای لازم را دریافت نکرده است و بنده دستور دادم ظرف مدت ۲۰ روز آینده باید مجوزهای لازم از میراث فرهنگی اخذ شود تا طبق استانداردهای ما قرار بگیرند و مشکلات آن رفع شود.