اعتصاب پرسنل بیمارستان آریا رشت بخاطر کاهش بی‌دلیل حقوق!

اعتصاب پرسنل بیمارستان آریا رشت بخاطر کاهش بی‌دلیل حقوق!

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از غیرمنتظره، از صبح امروز حدود ۲۵۰ تن از پرسنل بیمارستان آریای شهر رشت به دلیل کاهش بی‌دلیل حقوق از ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اقدام به اعتصاب نمودند.

یکی از پرسنل این بیمارستان در گفتگو با خبرنگار غیرمنتظره با بیان اینکه در ماه های اخیر بارها بدون دلیل از حقوق پرسنل کسر می شد، افزود: در این ماه حقوق تمامی پرسنل بیمارستان بدون دلیل بین مبلغ ۵۰۰ الی ۷۰۰ هزار تومان کسر شده است و هیچ نظارتی بر این وضعیت وجود ندارد.

وی ادامه داد: بیش از یک سال است که کارانه و سایر مزایای پرسنلی نیز قطع شده است و هیچ پرداختی به پرسنل انجام نمی شود. آنهم در شرایطی که بیمارستان تمامی مبالغ از جمع حق خدمات را از بیماران دریافت می کند اما یک ریال نیز به پرسنل پرداخت نمی شود.