اعتمادسازی، زمینه افزایش مشارکت های همگانی را فراهم می کند

اعتمادسازی، زمینه افزایش مشارکت های همگانی را فراهم می کند

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر مردم و به ویژه خیران همراهی بیشتری در زمینه ارائه خدمات به نیازمندان داشته باشند امکانات بیشتری در اختیار محرومان قرار خواهد گرفت و اعتمادسازی، زمینه افزایش مشارکت های همگانی را فراهم می آورد.
78358629 87066545baeab 300x151 - اعتمادسازی، زمینه افزایش مشارکت های همگانی را فراهم می کند

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، جبار کوچکی نژاد در جلسه با روسای کمیته امداد تلاش های مجموعه کمیته امداد را در جهت توانمندسازی خانواده ها و ارائه خدمات گوناگون به مددجویان قابل تقدیر دانست و گفت: کمیته امداد حضرت امام (ره) نقش اساسی در کاهش فقر و ارتقاء سطح اقتصادی و فرهنگی خانواده ها داشته است و اگر مردم و به ویژه خیران همراهی بیشتری در زمینه ارائه خدمات به نیازمندان داشته باشند امکانات بیشتری در اختیار محرومان قرار خواهد گرفت و اعتمادسازی، زمینه افزایش مشارکت های همگانی را فراهم می آورد.
وی به برخی از برنامه های ششم توسعه کشور اشاره کرد و افزود: حمایت از بخش های اشتغال، مسکن و معیشت مردم و نیازمندان با تعامل نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است که امیدواریم گام های اساسی تر برای حمایت از فقرا در قالب مصوبات و قوانین برداشته شود.
وی توانمندسازی خانواده ها را از برنامه های مؤثر کمیته امداد حضرت امام (ره) دانست و تصریح کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از این اقدام ارزشمند حمایت می کنند و تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم اعتبارات بیشتری را برای تحقق این مهم جذب کنیم.
به گزارش ایسنا، نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انعکاس به موقع و شفاف عملکرد کمیته امداد حضرت امام (ره) می تواند نقش مهمی در افزایش مشارکت مردم در بحث رسیدگی به مشکلات اساسی محرومان داشته باشد