اعضای کمیسیون‌های شورای شهر رشت انتخاب شدند در جلسه شورا

اعضای کمیسیون‌های شورای شهر رشت انتخاب شدند

در جلسه امشب شورای اسلامی این شهر، اعضای کمیسیون‌ها انتخاب شدند.

امیرحسین علوی به عنوان نماینده شورای شهر رشت در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری این شهر انتخاب شد.

اسماعیل حاجی‌پور، فرهاد شوقی، سیدرضا موسوی‌روزان، مظفر نیکومنش نودهی و محمد حسین واثق‌کارگرنیا به عنوان اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رشت انتخاب شدند.

فرانک پیشگر به‌عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرداری رشت انتخاب شد.

مظفر نیکومنش‌نودهی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون بدوی نظام وظیفه انتخاب شد.

محمدحسین واثق‌کارگرنیا به عنوان نماینده شورای شهر رشت در کمیسیون تجدید نظر نظام وظیفه انتخاب شد.

رضا رسولی نیز نماینده شورا در کمیسیون تحویل موقت و قطعی پروژه شهرداری رشت انتخاب و رضا رسولی نماینده شورا در کمیسیون ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری شهرداری رشت معرفی شد.

محمود باقری‌خطیبانی، فاطمه شیرزاد و مظفر نیکومنش‌نودهی به عنوان اعضای کمیسیون ۲۰ماده ۵۵ شهرداری رشت انتخاب شدند.

اسماعیل حاجی‌پور نیز نماینده شورا در کمیته انضباطی تاکسیرانی شهرداری رشت انتخاب شد.

سیدامیرحسین علوی نیز نماینده شورا در کمیته تهاتر شهرداری رشت و فرهاد شوقی نماینده شورا برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا در شهرداری رشت انتخاب شد.

محمود باقری خطیبانی نماینده شورا در جلسات کمیته سلامت روان استان گیلان و سید رضا موسوی‌روزان نماینده شورا در انجمن یاوران وقف استان انتخاب شد.

اسماعیل حاجی‌پور نماینده شورا در کمیته ستاد بحران شهرداری رشت و عباس صابر نماینده شورای شهر رشت در سازمان اتوبوسرانی، محمود باقری نماینده شورا در میادین میوه و تره‌بار انتخاب شدند.

محمدحسین واثق‌کارگرنیا نماینده شورا در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت و فاطمه شیرزاد نماینده شورا در سازمان آتش‌نشانی انتخاب شدند.

عباس صابر، رضا رسولی، امیرحسین علوی، حجت جذب، فرانک پیشگر، محمدعلی رفیعی نوده و مجید رجبی به عنوان اعضای کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر رشت انتخاب شدند.

سید امیرحسین علوی، محمدحسین واثق‌کارگرنیا، حجت جذب، عباس صابر، مسعود کاظمی، اسماعیل حاجی‌پور و فاطمه شیرزاد اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا انتخاب شدند.

رضا رسولی، سیدرضا موسوی‌روزان، فاطمه شیرزاد، محمدحسین واثق‌کارگرنیا، اسماعیل حاجی‌پور، مظفر نیکومنش و حجت جذب نیز اعضای کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای شهر رشت انتخاب شدند.

فرهاد شوقی، سیدرضا موسوی‌روزان، مظفر نیکومنش‌نودهی، محمود باقری‌خطیبانی، فاطمه شیرزاد، امیرحسین علوی و محمد حسین واثق‌کارگرنیا اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت انتخاب شدند.

فرانک پبشگر، عباس صابر، سیدرضا موسوی‌روزان، مجید رجبی، محمود باقری‌خطیبانی، فاطمه شیرزاد، اسماعیل حاجی‌پور اعضای کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت انتخاب شدند.

فاطمه شیرزاد نیز به عنوان سخنگوی شورای شهر رشت انتخاب شد.

به گزارش فارس، جلسه آینده شورای شهر رشت به صورت غیر علنی و فوق‌العاده رأس ساعت ۱۵و بدون حضور خبرنگار برگزار می‌شود.