اعلام تشکیل مجمع صنفی کارکنان شهرداری رشت با برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی

اعلام تشکیل مجمع صنفی کارکنان شهرداری رشت با برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی

به گزارش رشت۲۰، اولین جلسه مجمع صنفی کارکنان شهرداری رشت در سالن اجتماعات مهمانسرای المپیک برگزار شد.

مجمع صنفی کارکنان شهرداری با هدف برقراری عدالت، استیفای حقوق و خواست‌های مشروع و قانونی اعضا، حفظ شأن و منزلت کارکنان، ارتقاء سطح مشارکت، انتقال نظرات و پیشنهادهای کارکنان به مسؤلان و افزایش سطح رضایتمندی شغلی در میان پرسنل با ایجاد فرصت‌های برابر برای ارتقاء شغلی، ارتقای فرهنگ سازمانی، افزایش تعامل و همراهی کارکنان با مدیران برای نیل به اهداف شهرداری ایجاد شده است.

در این جلسه تعدادی از اعضای هیات موسس به ارائه توضیحاتی درباره اساسنامه، اهداف و چشم انداز مجمع مذکور پرداختند.