اعلام نام برترین هیئت های ورزشی استان گیلان در سال ۹۷ تکواندو در رتبه اول؛

اعلام نام برترین هیئت های ورزشی استان گیلان در سال ۹۷

به گزارش رشت۲۰-عملکرد ۴۸ هیئت ورزشی استان گیلان در سال ۱۳۹۷ بر اساس ۱۰ شاخص، توسط اداره کل ورزش ارزیابی‌شده و هشت هیئت برتر معرفی شدند.

هیئت‌های ورزشی استان گیلان بر اساس ۱۰ شاخص توسعه رفتار سازمانی، توسعه نیروی انسانی، توسعه عمومی، سخت‌افزار، نرم‌افزار، توسعه قهرمانی، توسعه علمی و پژوهشی، توسعه فرهنگی و تربیتی و حقوق ورزشی و استانداردسازی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

بر این اساس، هیئت تکواندو گیلان با کسب ۹۱۲ امتیاز به‌عنوان هیئت ورزشی برتر استان در سال ۹۷ انتخاب شد، هیئت کشتی با کسب ۸۹۱ امتیاز و هیئت فوتبال با کسب ۸۹۰ امتیاز به ترتیب حائز رتبه‌های دوم و سوم شدند.

هیئت کاراته با کسب ۸۶۵ امتیاز، هیئت شطرنج با کسب ۸۳۵ امتیاز، هیئت شمشیربازی با کسب ۸۰۶ امتیاز، هیئت جانبازان با کسب ۷۹۲ امتیاز و هیئت جودو با کسب ۷۸۵ امتیاز به ترتیب در مکان‌های چهارم تا هشتم ارزیابی اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان قرار گرفتند.

فارس