افتتاح سرویس بهداشتی یک مدرسه توسط نماینده مجلس!

افتتاح سرویس بهداشتی یک مدرسه توسط نماینده مجلس!

به گزارش رشت۲۰ به نقل از مهر؛ این سرویس بهداشتی توسط یک خیر سرابی و با هزینه ۱۰ میلیون تومانی احداث شده بود که توسط مسئولان افتتاح شد!

.jpeg - افتتاح سرویس بهداشتی یک مدرسه توسط نماینده مجلس!