افتتاح فروشگاه دائمی گیل بانو در رشت گیل بانوفروشگاه دائمی فروش محصولات بانوان سرپرست خانوار در پارک کشاورز رشت افتتاح شد .

افتتاح فروشگاه دائمی گیل بانو در رشت

به گزارش رشت۲۰؛ بانوان و دختران تولیدکننده خود‌سرپرست میتوانند محصولات تولیدی خود اعم از خوراک ،صنایع دستی و تولیدات خانگی را جهت فروش و عرضه بدون پرداخت هیچگونه اجاره یا کارگذاری در فروشگاه عرضه نمایند.

گیل بانو یک کارآفرینی اجتماعی با حمایت اداره کل اموربانوان و سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری به اجرای خیریه ایزددوستان است.

جهت استفاده از این امکانات حمایتی میتوانید:

شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۱ الی ۱۳ باشماره ۳۲۱۲۹۱۷۷ و ۰۹۱۱۵۴۲۸۴۰۳تماس گرفته یا نمونه‌های تولیدی خود‌را با ذکر نام و شماره تماس به شماره ۰۹۱۱۶۷۰۹۰۰۲ واتساپ نمایید.