افزایش سهم رشت از ۸ به ۱۰۰ دستگاه اتوبوس

افزایش سهم رشت از ۸ به ۱۰۰ دستگاه اتوبوس

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت با تاکید بر اینکه هزینه های بازسازی اتوبوس ها با اعتبار دولت انجام می شود گفت: بازسازی اتوبوس ها در این شرایط مالی دولت و شهرداری ها تنها فرصتی بود که شهرداری رشت به بهترین شکل از آن استفاده کرد.

 

index 2 - افزایش سهم رشت از ۸ به 100 دستگاه اتوبوس


به گزارش خبر فوری رشت مرتضی شریفی با بیان اینکه بازسازی اتوبوس های سازمان اتوبوسرانی کشور طرحیست که دولت در سال ۹۵ برنامه ریزی کرده و از سوی وزارت کشور در حال اجراست اظهار داشت: بر اساس این طرح و در شرایطی که به دلیل مشکلات مالی دولت و شهرداری ها امکان استفاده از اتوبوس های نو وجود ندارد با پیگیری های مجدانه و مراجعات مکرر به مسولین ذیربط وزارت کشور و جناب آقای مهندس خندان دل، معاون عمرانی وزیر محترم کشور ، قرار شد از ۱۲۰ دستگاه اتوبوس متوقف شده ناوگان شهرداری رشت، یکصد دستگاه با اعتبار و هزینه دولت و با استانداردهای وزارت کشور بازسازی شود.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کلانشهر رشت با اشاره به واگذاری اتوبوس در گذشته و همزمان با هدفمندسازی یارانه ها از محل هدفمندسازی به کلانشهرها گفت: در آن زمان هزاران دستگاه اتوبوس نو با پرداخت ۱۷٫۵ درصد از مبلغ اتوبوس از سوی شهرداریها و پرداخت باقیمانده آن از سوی دولت تامین می شد که متاسفانه از فرصت های موجود در آن سالها هیچ استفاده ای نشد و نوترین اتوبوسهای سازمان اتوبوسرانی رشت از محل اعتبارات دولت تنها ۶ دستگاه با مدل سال۸۶ است.
وی افزود: تلاش کردیم تا برخلاف سنوات گذشته از فرصت هایی که در این حوزه در اختیار شهرها قرار می گیرد به بهترین شکل استفاده کنیم.
شریفی در ادامه سهم اولیه شهر رشت از محل بازسازی ناوگان اتوبوسرانی را ۸ دستگاه از ۲۵۰۰ دستگاه عنوان کرد و اظهار داشت: با پی گیری هایی مکرر و استفاده از ظرفیت نمایندگان و مسئولین این تعداد به ۱۰۰ دستگاه افزایش یافت که برای هیچ شهری چنین سهمی در نظر گرفته نشده است.
شریفی میانگین عمر اتوبوس های بازسازی شده را ۴ تا ۵ سال عنوان کرد و گفت: بر کسی پوشیده نیست که اتوبوس های بازسازی شده در شان شهروندان فهیم شهر رشت نیست اما این اقدام با توجه به شرایط مالی دولت و شهرداریها و با توجه به اینکه خرید ۱۰۰ اتوبوس نیاز به حدود ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار دارد، بهترین کاری بود که در سال ۹۵ قابلیت انجام داشت و ۴ تا ۵ سال مشکلات مربوط به کمبود ناوگان را رفع خواهد نمود و انجام هزینه ۵۰۰ میلیارد ریالی را در شرایط فعلی مدیریت کند.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کلانشهر رشت درباره اتوبوس های اعزام شده برای بازسازی گفت: این اتوبوس ها به دلیل تعمیر و نگهداری ضعیف در جای نامناسب رها شده بودند و تا پنجره در گل فرو رفته و در حال فرسودگی بوده و هیچ برنامه ای برای آنها وجود نداشت.