افطاری بی سر و صدای شهردار رشت تنها با چند رسانه!

افطاری بی سر و صدای شهردار رشت تنها با چند رسانه!

به گزارش رشت۲۰ ؛   شنیده های داغ رشت۲۰ حکایت از آن دارد که روز گذشته شهردار رشت با حضور یکی از مدیرانی که به صورت خارج از چارتی منصوب شده است، افطاری مجللی را با حضور تعداد خاصی از رسانه ها برگزار کرد!

ها 2 - افطاری بی سر و صدای شهردار رشت تنها با چند رسانه!

در شرایطی که از اسفندماه ۹۶ و در پی انتشار اسناد مالی پرداختی ها به برخی رسانه ها توسط شهرداری رشت، روابط رسانه ها با مجموعه شهرداری به صورت کامل قطع شده بود، شب گذشته چند تن از مدیران رسانه با شهردار رشت دور یک میز نشستند.

 

گفتنیست پس از آنکه موضوع رفتنی شدن نصرتی از شهرداری رشت جدی تر شد، احکام مشاوره عجیب و غریب او در برخی از سازمان های تابعه شهرداری رشت صادر شد و پس از آن نیز مراسم افطاری نیز توسط وی برای برخی رسانه های خاص برگزار شد.