اقدام عجیب دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ بکارگیری ماماهای مراکز بهداشت به عنوان پرستار کشیک!

اقدام عجیب دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ بکارگیری ماماهای مراکز بهداشت به عنوان پرستار کشیک!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی مکاتباتی از روسای مراکز بهداشت شهرستان رشت و احتمالاً سایر شهرستان‌های استان گیلان خواسته است تا از ماماهای مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی به‌عنوان پرستار در کشیک عصر استفاده نماید.

پزشکی گیلان - اقدام عجیب دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ بکارگیری ماماهای مراکز بهداشت به عنوان پرستار کشیک!

فارغ از اینکه این امر اساساً غیرقانونی است، رخ دادن این موضوع با توجه به اینکه ماماها دوره پرستاری و تزریقات را طی نکرده‌اند غیراصولی نیز می‌باشد، از سوی دیگر این امر سبب مشکلات فراوان دیگری نیز برای این قشر می‌شود.

نکته مهم دیگر وظیفه سنگین ماماهای مراکز بهداشت در کنترل مادران باردار است، موضوعی که البته احتمالاً مورد توجه دانشگاه علوم پزشکی گیلان نبوده و در این خصوص سهل‌انگاری صورت گرفته است. به‌گونه‌ای که یک ماما می‌بایست از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۴:۳۰ به‌عنوان ماما در محل کار حضور داشته باشد و از عصر تا ساعت ۷:۳۰ روز بعد کشیک مرکز بهداشت! و البته ادامه این کار از ساعت ۷:۳۰ همان روز تا ساعت ۱۴:۳۰ به‌عنوان ماما! یعنی بیش از ۳۰ ساعت بیداری و عدم تمرکز بر وظیفه اصلی، آن‌هم در شغلی خطیر که با جان مادر باردار و جنین‌هایی که قرار است سرمایه انسانی کشور باشند در ارتباط است.

تهدید آمیز علوم پزشکی گیلان ماما - اقدام عجیب دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ بکارگیری ماماهای مراکز بهداشت به عنوان پرستار کشیک!

جالب آنکه دانشگاه علوم پزشکی گیلان با امضای آبتین حیدرزاده معاون این دانشگاه نامه‌ای تهدیدآمیز را نیز ابلاغ کرده است تا هر ماما که به این دستور عمل نکند لغو قرارداد شود!