امروز؛ حسین هدایتی به صورت علنی محاکمه می‌شود

امروز؛ حسین هدایتی به صورت علنی محاکمه می‌شود

به گزارش رشت۲۰-حسین هدایتی در راستای ادامه رسیدگی به پرونده فساد در بانک سرمایه امروز در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شود.

قطار رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ایستگاه حسین هدایتی رسیده است تا وی نیز پای میز محاکمه قرار گیرد.

 

قرار است از دقایقی دیگر رسیدگی به پرونده این فرد که در پرونده فساد اقتصادی نقش داشته است در دادگاه انقلاب تهران آغاز شود.

 

رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم و به ریاست قاضی مسعودی مقام صورت می‌گیرد.