امضای رضا رسولی در بین امضاهای تجمع کنندگان مخالف تن زاده

امضای رضا رسولی در بین امضاهای تجمع کنندگان مخالف تن زاده

به گزارش رشت۲۰ ؛صبح امروز جمعی از هواداران سپیدرود در اعتراض به وضعیت باشگاه تجمع کردند و خواستار تعیین تکلیف وضعیت این باشگاه ریشه دار و برکناری تن زاده شدند.

رسولی 300x200 - امضای رضا رسولی در بین امضاهای تجمع کنندگان مخالف تن زاده

در حاشیه این تجمع امضاهایی پای یک برگه جمع آوری شد و جالب آن که در بین امضا کنندگان نام رضا رسولی نیز دیده می شود.

 

هنوز این امضا از سوی رضا رسولی عضو شورای اسلامی شهر رشت به طور رسمی تایید نشده است.

 

هرچند رضا رسولی از چهره های فوتبالی شورا به شمار می رود و حتی در صورت تایید چندان تعجب برانگیز نخواهد بود و قطعا این امضا در جهت همراهی این عضو شورا با خواسته جمعی از هواداران بوده و به هیچ وجه قصد جوسازی علیه مالک باشگاه سپیدرود و اهداف دیگر وجود نداشته است.

 

photo 2018 06 14 12 56 07 228x300 - امضای رضا رسولی در بین امضاهای تجمع کنندگان مخالف تن زاده