اموال ضروری خود را برای فعالیت در بورس نفروشید

اموال ضروری خود را برای فعالیت در بورس نفروشید

به گزارش رشت۲۰؛ سید غنی نظری خانقاه  با اشاره به وضعیت کنونی بازار سرمایه گفت: فعالیت در بورس یک فعالیت اقتصادی است و هر فعالیت اقتصادی سود و ضرر خود را دارد، همیشه باید بپذیریم که در بورس هم منفعت وجود دارد و هم ضرر، افرادی که وارد این بازار می شوند باید بپذیرند که احتمال دارد سود کنند یا اینکه شاهد ضرر باشند، هیچ مقام و جایگاهی سود ۱۰۰ درصدی را در بورس تضمین نکرده است.

وی افزود: افرادی که وارد بورس می شوند باید صبور باشند، حوصله کنند و تحمل داشته باشند از سوی دیگر مسئولین نیز باید با توجه به روی آوردن مردم به این بازار از سرمایه گذاری آنها حمایت کنند و آنها را تنها نگذارند، مسئولین باید نسبت به سهامداران احساس مسئولیت کنند، سهامداران و فعالین بورس نیز نباید انتظار سود لحظه ای داشته باشند، چرا که بازار بورس تحت تاثیر بازارهای جهانی، سیاست های داخلی و سیاست های بین المللی است و هم امکان سود در آن وجود دارد و هم ضرر.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: فعالین این بازار سود جزئی روزانه را مدنظر قرار ندهند بلکه به صورت یک فرایند به آن نگاه کنند، افراد برای ورود به این بازار اموال ضروری خود مانند خانه را نفروشند، به قولی نباید تمام تخم مرغ ها را در یک سبد بگذارند، برای مثال اگر فردی پولی در حساب بانکی دارد می تواند برای کمک به اشتغال کشور آن را وارد بازار سرمایه کند اما فروش اموال ضروری برای سرمایه گذاری در این بازار کار درستی نیست.