امیر انتخابی نیامده رفتنی شد!/ گزینه های مدیرکلی میراث فرهنگی گیلان چه کسانی هستند؟!

امیر انتخابی نیامده رفتنی شد!/ گزینه های مدیرکلی میراث فرهنگی گیلان چه کسانی هستند؟!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده ها حکایت از آن دارد که شهرود امیرانتخابی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان با توجه به تغییرات در میراث فرهنگی کشور و تبدیل این سازمان به وزارت خانه، از این سمت کنار خواهد رفت.

شنیده شده است که یکی از معاونین اداره کل میراث فرهنگی استان و همچنین یک نیروی غیربومی به عنوان گزینه های جایگزینی امیر انتخابی در میراث فرهنگی گیلان می باشند.

گفتنیست امیرانتخابی مهرماه سال گذشته به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی گیلان منصوب شده بود.