امیر کویت استعفای دولت را پذیرفت امیر کویت استعفای دولت این کشور را پذیرفت.

امیر کویت استعفای دولت را پذیرفت

به گزارش رشت۲۰ ;«شیخ صباح احمد جابر الصباح» امیر کویت استعفای دولت این کشور را پذیرفت و دستور داد دولت مستعفی تا زمان تشکیل دولت جدید به فعالیت خود ادامه دهد.

«طارق المزروم»، سخنگوی دولت کویت روز گذشته اعلام کرد که دولت استعفایش را تقدیم امیر این کشور کرد تا روند تشکیل کابینه از سر گرفته شود.

 

استعفای دولت کویت دو روز پس از استعفای «جنان بوشهری»، وزیر کار و مسکن در پارلمان هنگام استیضاح وی صورت گرفت.