انتصاب تعدادی از اعضای کمیته های تخصصی هیات چوگان شهرستان رشت عدادی از اعضای کمیته های تخصصی هیات چوگان شهرستان رشت منصوب شدند.

انتصاب تعدادی از اعضای کمیته های تخصصی هیات چوگان شهرستان رشت

به گزارش رشت۲۰ ؛تعدادی از اعضای کمیته های تخصصی هیات چوگان شهرستان رشت منصوب شدند.

با حکم سجاد محجوب رییس هیات چوگان شهرستان رشت اعضای کمیته های تخصصی این هیات منصوب شدند. احکام صادره به شرح ذیل می باشد:

 

علا رودباری دبیر هیات

امیر حسین کاتوزیان مسئول کمیته فنی

کیوان کابلی کسمایی مشاور اجرایی

مجید رضایی خزانه دار

تایماز رضابخش مسئول روابط عمومی

معصومه پاداش ستوده مسئول کمیته بانوان

سید رامین صالحی مسئول تدارکات و پشتیبانی

آرش سیدین مشاور عمرانی