انتصاب جدید در سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گیلان

انتصاب جدید در سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گیلان

به گزارش رشت۲۰؛ طی حکمی از سوی ریاست سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گیلان؛ مهدی نقدی به عنوان “معاونت نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان” این سازمان منصوب شد.

.jpg - انتصاب جدید در سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گیلان

نقدی در کارنامه خود ریاست اداره صمت شهرستان رضوانشهر، ریاست اداره صمت شهرستان فومن و ریاست اداره حراست سازمان صمت گیلان را دارد.

امید است این مدیر متعهد و دلسوز در این پست حساس با سرلوحه قرار دادن راهبرد تفکر،توکل و تلاش در انجام امور محوله جهت تحقق هرچه بیشتر و برجسته تر اهداف و آرمان های سازمان ، مدافع خوبی برای حقوق مصرف کنندگان باشد.