انتصاب مدیر‌کل دفتر بازرسی و سرپرست اداره کل سیاسی استانداری گیلان طی احکامی صورت گرفت

انتصاب مدیر‌کل دفتر بازرسی و سرپرست اداره کل سیاسی استانداری گیلان

طی احکامی مدیر‌کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی و همچنین سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری گیلان منصوب شدند.

به گزارش رشت۲۰ ،محمدرضا محمدی فتیده معاون سیاسی فرماندار شهرستان لنگرود به عنوان مدیر‌کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گیلان منصوب شد.

همچنین در حکم دیگری سید جلال سید محمدی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تالش به عنوان سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری گیلان منصوب شد.

پیش از این محمد حسینی مدیر‌کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی و علی اکبر پوراوزان مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری گیلان را برعهده داشتند.

مراسم تودیع و معارفه محمدی فتیده و سیدمحمدی فردا چهارشنبه برگزار می‌شود.

به نظر می‌رسد با این انتصابات شاهد دور جدید تحولات در استانداری گیلان که بخشداران، معاونین استاندار، فرماندار و معاونین فرمانداران را در برمی‌گیرد، ادامه یابد.