انتصاب مدیر جدید امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان رشت

انتصاب مدیر جدید امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان رشت

به گزارش رشت۲۰، مدیر جدید امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان رشت منصوب شد.

طی حکمی از سوی محب علی رنج ور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان و در مراسمی با حضور معاونین منابع انسانی و بهره برداری این شرکت، رحمان حسین نیا بعنوان مدیر امور آبفار شهرستان رشت منصوب و معرفی شد.

حسین نیا پیش از این در ستاد شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان مشغول بکار بود.