انتقاد از عدم همکاری آب منطقه‌ای در ارائه مطالعات علمی به مجموعه مدیریت شهری عضو شورای شهر رشت عنوان کرد؛

انتقاد از عدم همکاری آب منطقه‌ای در ارائه مطالعات علمی به مجموعه مدیریت شهری

عضو شورای شهر رشت با انتقاد از عدم همکاری آب منطقه‌ای در ارائه مطالعات‌علمی به مجموعه مدیریت شهری در زمینه احداث تصفیه خانه یادآور شد: این مطالعات و نتایج آن متعلق به فردخاصی نیست بلکه مربوط به همه رشتوندان است و نفع آن به همه همشهریان خواهد رسید.

به گزارش رشت۲۰ ؛عضو شورای شهر رشت با انتقاد از عدم همکاری آب منطقه‌ای در ارائه مطالعات‌علمی به مجموعه مدیریت شهری در زمینه احداث تصفیه خانه یادآور شد: این مطالعات و نتایج آن متعلق به فردخاصی نیست بلکه مربوط به همه رشتوندان است و نفع آن به همه همشهریان خواهد رسید.

 

بهراد ذاکری عضو شورای شهر رشت در اختتامیه کارگاه درخت مشکلات، با تأکید بر عدم نگاه تک بعدی و جزیره ای در مسائل زیست محیطی اذعان داشت: کارشناسان سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی باید با نگاه مشارکتی به مسائل زیست محیطی و مشکلات رودخانه ها بپردازند.

 

وی افزود: برگزاری نشست‌های این چنینی به لحاظ دید عمومی و مردمی می‌تواند مسائل تخصصی را بازگو کند.

 

ذاکری در ادامه با اشاره به عدم همکاری آب منطقه ای در ارائه مطالعات علمی به مجموعه مدیریت شهری در زمینه احداث تصفیه خانه یادآور شد: این مطالعات و نتایج آن متعلق به فرد خاصی نیست بلکه مربوط به همه رشتوندان است و نفع آن به همه همشهریان خواهد رسید.