انتقاد فرهام زاهد از فرماندار رشت نسبت به ایرادات فرمانداری در خصوص مصوبات شورا

انتقاد فرهام زاهد از فرماندار رشت نسبت به ایرادات فرمانداری در خصوص مصوبات شورا

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، فرهام زاهد در یکصد و دومین جلسه علنی شورای شهر رشت با انتقاد از اعتراض فرمانداری به مصوبات جلسه های ۱۰۰ و ۱۰۱ شورای شهر رشت گفت: در دوران فرماندار قبلی شهرستان رشت نارضایتی هایی از سوی شورا وجود داشت اما اکنون باید بگوییم کاش هنوز هم آقای احمدی فرماندار رشت بود!

وی ادامه داد: همه این عزیزان در جلساتی که با شورا دارند میگویند مکاتبات شفاهی انجام دهیم تا با فضای تعامل میزان مکاتبات کاهش یابد اما در عمل میبینیم هرکدام از این دوستان که چنین ادعایی دارند نامه های بیشتری برای ریشه کن کردن شورا یا کم تاثیرکردن و محدود مصوبات شورا انجام می دهند.