انتقال و تخلیه ۲۰ خانوار بخش مرکزی شهرستان املش

انتقال و تخلیه ۲۰ خانوار بخش مرکزی شهرستان املش

به گزارش رشت۲۰، متعاقب بارش شدید باران در شهرستان املش و بازدید فرماندار و اعضای ستاد بحران شهرستان املش از روستای لیلیم بخش مرکزی شهرستان و ایجاد رانش زمین در این روستا، با دستور فرماندار املش حدود ۲۰ خانوار این روستا به مکان امن انتقال داده شدند.

به دستور یونس محمودی فرماندار شهرستان املش، یک دستگاه بیل مکانیکی به منطقه اعزام و نسبت به هدایت و تخلیه روان‌آب های موجود اقدام شد.