اهدای کتاب و لوح تقدیر به مناسبت هفته پژوهش به بانوان شهرداری رشت از سوی مشاور شهردار در امور بانوان

اهدای کتاب و لوح تقدیر به مناسبت هفته پژوهش به بانوان شهرداری رشت از سوی مشاور شهردار در امور بانوان

به گزارش رشت۲۰، از سوی مهندس نرجس شیخ شعبانی مشاور شهردا رشت در امور بانوان، در ديداری با بانوان محترم شاغل در سازمان های سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری و سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های كشاورزی شهرداری رشت به مناسبت هفته پژوهش لوح تقدیر و کتاب اهدا شد.