اولین بارش برف زمستان ۹۷ تو راهه سواحل! دی بدون برف تموم نمیشه...

اولین بارش برف زمستان ۹۷ تو راهه سواحل!

به گزارش رشت۲۰/اختصاصی؛ سیستمی فوق سرد و اما با سرعت بالا ۲۷ دی وارد سواحل میشه و ۲۸ دی سواحل رو ترک میکنه!

این سیستم یه سیستم دینامیکی هستش و با هوای سرد قطبی و پرفشار مهاجر همراهی میکنه، ابتدا طی روز چهارشنبه ۲۶ دی جبهه ی گرم این سیستم باعث وزش شدید باد گرم و افزایش شدید دما در سواحل میشه، اما طی روز پنجشنبه ۲۷ دی بتدریج جبهه ی فوق سرد این سامانه با تقویت هوای پرفشار سواحل رو تحت تاثیر قرار میده و شرایط رو برای کاهش محسوس دما وزش شدید باد و ابتدا بارش باران و سپس بارش برف رو برای سواحل فراهم میکنه.

 

فاصله زیاده، تغییرات هم شدیده بزارید در مورد این سیستم طی پست های بعدی بیشتر صحبت کنیم.