اولین رئیس تاریخ شورای اسلامی شهر پیربازار انتخاب شد/ معرفی عضو جدید عضو شورای اسلامی شهرستان رشت

اولین رئیس تاریخ شورای اسلامی شهر پیربازار انتخاب شد/ معرفی عضو جدید عضو شورای اسلامی شهرستان رشت

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰ و به نقل از غیرمنتظره، پس از ابلاغیه تبدیل دهستان پیربازار به شهر پیربازار، فرایند تغییرات در روند شورای اسلامی پیربازار نیز آغاز شد و ضمن تبدیل این شورا از شورای روستا به شورای اسلامی شهر، اولین رئیس تاریخ شورای اسلامی شهر پیربازار نیز انتخاب شد.

%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D8%B4%D9%87%D8%B1 - اولین رئیس تاریخ شورای اسلامی شهر پیربازار انتخاب شد/ معرفی عضو جدید عضو شورای اسلامی شهرستان رشت

بر همین اساس جعفر قربانزاده با رأی اعضای شورا و در حضور فرماندار شهرستان رشت به‌عنوان رئیس شورای اسلامی شهر پیربازار انتخاب شد.

در ادامه این جلسه نیز هادی عسگری دیگر عضو شورای اسلامی شهر پیربازار به‌عنوان نماینده این شورا به‌عنوان عضو جدید شورای اسلامی شهرستان رشت انتخاب شد.

همچنین رحیم نژاد دیگر عضو شورای اسلامی شهر پیربازار به‌عنوان نایب‌رئیس و سخنگوی شورا و هادی عسگری و جواد علیپور به ترتیب به‌عنوان منشی و خزانه‌دار شورای اسلامی شهر پیربازار انتخاب شدند.