اولین عکس از مزار منصور پورحیدری

اولین عکس از مزار منصور پورحیدری

خانواده پورحیدری امروز بر سر مزار منصور پورحیدری حاضر شدند و مقبره پدر استقلال را گل باران کردند.

گلباران کردن مزار منصور خان

photo 2016 11 07 16 48 02 - اولین عکس از مزار منصور پورحیدری