اکران تصاویر نقاط تاریخی و دیدنی و غذای سنتی رشت به مناسبت ۱۲ دی روز رشت به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت