اگر امروز یک گزینه ناتوان غیر بومی شهردار رشت نبود، صندلی شورا را ترک می‌کردم ذاکری با تاکید بر ایستادگی مقابل فشارها

اگر امروز یک گزینه ناتوان غیر بومی شهردار رشت نبود، صندلی شورا را ترک می‌کردم

به گزارش رشت۲۰-درحالیکه سومین جلسه پیاپی شورای شهر رشت به حد نصاب نرسیده است ذاکری گفت: اگر امروز یک گزینه ناتوان غیر بومی شهردار رشت نبود، صندلی شورا را ترک می کردم.

174983321 - اگر امروز یک گزینه ناتوان غیر بومی شهردار رشت نبود، صندلی شورا را ترک می‌کردم

بهراد ذاکری عضو شورای شهر رشت در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت:

 

یکم.

امروز شورای رشت در شرایطی قرار گرفته که به نظر می رسد عدم حضور آن شرایط بهتری را برای رشت رقم خواهد زد.

دوم.

اگر امروز یک گزینه ناتوان غیر بومی شهردار رشت نبود، صندلی شورا را ترک می کردم.

سوم.

بارها گفته ام که به دنبال کرسی خاصی در شورا نیستم. زیرا بدون شورا هم یک پزشک عادی و فعال سیاسی اجتماعی خواهم بود که دغدغه ام تنها زادگاهم بوده و هست.

چهارم.

رشت برای من بهترین نقطه دنیاست و نفس کشیدن در فضای این شهر را با هیچ چیز عوض نخواهم کرد.

پنجم.

مردم رشت بدانند که سوگند میخورم تا آخرین لحظه در برابر فشار ها خواهم ایستاد و اسیر باج ها و پیشنهادها نخواهم شد.

ششم.

رشت امروز بیش از هر زمانی در معرض خطر قرار دارد.مهمترین رکن مقاومت در برابر جریان فساد و رانت، مردم هستند.

این شهر فراتر از همه عنوان ها و رانت ها پیروز خواهد شد چرا که تاریخ ثابت کرده رشت و مردمانش بهترین ها هستند.