اگر جلوی ریخت و پاش های اضافه را نگیریم کشتی شهرداری به گل می نشیند محمدحسن علیپور:

اگر جلوی ریخت و پاش های اضافه را نگیریم کشتی شهرداری به گل می نشیند

به گزارش رشت۲۰-محمد حسن علیپور با اشاره به هزینه ها و ریخت و پاش های اضافه که در شهرداری رشت وجود دارد اظهار داشت: باید جلوی هزینه های اضافه را بگیریم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت با بیان اینکه شاهد برخی موازی کاری ها در مناطق و سازمان ها هستیم تصریح کرد: باید جلوی هزینه های اضافه گرفته شود تا حق کارکنان و شهروندان پایمال نشود در غیر اینصورت کشتی شهرداری به گل می نشیند.

 

محمدحسن علیپور خاطر نشان کرد: در سال های گذشته شاهد هزینه هایی بوده ایم که هیچ سودی برای شهر رشت به همراه نداشته اند. در برگزاری جشن ها نیز، ریخت و پاش های بسیاری صورت می گیرد.