اگر رسانه‌ای به‌گونه‌ای مطلبی عنوان کرده است که برادر عزیزمان آقای نصرتی ناراحت شود، شهامت عذرخواهی را دارم پاسخ "دکتر رمضانپور" به یک حاشیه‌سازی:

اگر رسانه‌ای به‌گونه‌ای مطلبی عنوان کرده است که برادر عزیزمان آقای نصرتی ناراحت شود، شهامت عذرخواهی را دارم

به گزارش رشت۲۰ ;در یکصد و بیست و یکمین جلسه شورا دکتر احمد رمضانپور در واکنش به انتشار مطلبی در یکی از سایت‌های محلی نسبت به اظهارات جلسه گذشته خود، گفت: در جلسه گذشته کلمه‌ای از سوی بنده مطرح شد که هر بیننده و خواننده و شنونده با انصافی اگر گوش می‌کردند، متوجه می‌شدند که این کلمه در جهت حمایت آقای نصرتی بود.

وی ادامه داد: طبیعتاً آن کلمه در جای خود بار منفی دارد اما قرائت صحیح و برداشت منصفانه از جمله مذکور نشان دهنده حسن نیت بنده نسبت به دکتر نصرتی میباشد. بنده به دوستان رسانه‌ای خود می‌گویم که وقتی در این فضای مقدس فعالیت می کنید در کنار پرهیز از خود سانسوری انتظار میرود به تلطیف فضا و تنش زدایی نیز کمک کنید.

عضو شورای شهر رشت همچنین با بیان اینکه خواندن این موضوعات به این شکل برای افراد بیرونی بار مثبتی ندارد، تأکید کرد: اگر رسانه‌ای به‌گونه‌ای مطلبی عنوان کرده است که برادر عزیزمان آقای نصرتی ناراحت شود، شهامت عذرخواهی کردن را دارم.