اگر لایحه بودجه به دولت برگردد، نهایتا آن را بزک می کند و برمی گرداند!

اگر لایحه بودجه به دولت برگردد، نهایتا آن را بزک می کند و برمی گرداند!

به گزارش رشت۲۰، سید کاظم دلخوش در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس و در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره بودجه ۱۴۰۰ گفت: شما همکاران نماینده کلیات لایحه بودجه دولت را تایید کردید و حالا آن چه می خواهید بررسی کنید گزارش کمیسیون تلفیق است. آیا می خواهید بعد از این همه تلاش این گزارش را رد کنید؟ نتیجه اش این خواهد شد که لایحه بودجه به دولت برمی گردد و دولت نهایتا آن را بزک می کند و تحویل مجلس می دهد لذا نتیجه ای نمی گیرید.

%D8%B3%DB%8C%D8%AF %DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85 %D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B4 %D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C - اگر لایحه بودجه به دولت برگردد، نهایتا آن را بزک می کند و برمی گرداند!

وی با بیان این که فرصت یک ماه کمیسیون تلفیق برای اصلاح ساختار بودجه فرصت کافی نیست گفت: نباید شعار دهیم و باید در عمل متوجه مشکلات جامعه باشیم.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس ارز ۴۲۰۰ تومانی را فسادآور دانست و گفت: با حذف این ارز ۲.۵ میلیارد به دارو و ۵.۵ میلیارد به فقرا ضعفا و کالاهای اساسی اختصاص یافت.

دلخوش یادآور شد: بودجه ما همیشه بودجه سنتی است زیرا منابع ما وابسته به مسائل بین المللی و تحریمها است. جهل به مصوبات کمیسیون تلفیق همه چیز را هوا می کند و به کلیات رای دهید و کمک کنید که در جزئیات اصلاحاتی داشته باشیم.

وی افزود: دولت در بودجه ۴ نرخ را برای ارز آورده بود که کمیسیون تلفیق این نرخ را یکی کرد و ما به التفاوت آن را بین محرومین و فقرا تقسیم کرد از طرفی سهم نفت از منابع در لایحه بودجه ۲۳.۷ درصد بوده که کمیسیون تلفیق آن را به ۱۸ درصد رساند همچنین ۹۰ هزار میلیارد تومان در بند و منابع پیش بینی شده بود که این رقم در لایحه دیده نشده بود و کمیسیون تلفیق با اضافه کردن آن به سرجمع بودجه را شفاف کرد.