ایجاد کمیسیون گردشگری در شورا، نخستین گام برای تبدیل رشت به مقصد گردشگری

ایجاد کمیسیون گردشگری در شورا، نخستین گام برای تبدیل رشت به مقصد گردشگری

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از سپیدخبر، سال ۹۳ بود که برای نخستین بار در کشور کمیسیون گردشگری در یکی از شوراهای شهر توسط شورای شهر شیراز تشکیل شد. کمیسیونی که در همان ابتدای امر هدفش معرفی شیراز و مردمانش به دنیا عنوان شده بود.

 

شهر رشت - ایجاد کمیسیون گردشگری در شورا، نخستین گام برای تبدیل رشت به مقصد گردشگری

 

پس از آن اما در شهرهایی چون کرمان، جهرم و بروجرد نیز کمیسیون گردشگری شورا راه‌اندازی شد و شهرهایی بزرگ چون مشهد نیز بر روی تشکیل این کمیسیون تأکید کرده و مراحل ثبت آن را آغاز کردند.

شهرهای شیراز و کرمان به‌عنوان دو مقصد گردشگری مورد اقبال عمومی در شرایطی به دنبال راه‌اندازی این کمیسیون رفته‌اند که پیشنهاد ایجاد این کمیسیون در شهر رشت با برخی واکنش‌ها روبرو شده است. رشت امروز با داشتن ۳۶ میلیون گردشگری در سال در راهی قدم بر خواهد داشت که بسیاری از کشورهای بزرگ جهان از سال‌ها قبل برای آن برنامه‌ریزی صحیح کرده‌اند.

برای مثال کشوری چون فرانسه سالانه تنها ۵ میلیون گردشگر را پذیراست اما نیمی از اقتصاد خود را به‌عنوان یک‌قطب اقتصادی در جهان از همین ۵ میلیون گردشگر تأمین می‌کند. حال اما کمیسیون گردشگری در شورای شهر رشت می‌تواند با توجه به بسترهای موجود در حوزه گردشگری اقدامی مناسب برای رسیدن به یک خروجی مثبت از پتانسیل گردشگری شهر رشت باشد.

در پایان باید به این نکته اشاره داشت که با توجه به مشغله‌های فراوان کمیسیون فرهنگی در حوزه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی و… راه‌اندازی کمیسیون گردشگری یک گام برای برون‌رفت از مشغله فراوان این کمیسیون است و قطعاً موازی کاری با آن نخواهد بود زیرا کمیسیون فرهنگی در بازه زمانی مشخص ترجیح داد تا از ظرفیت مدیران سازمانی در این کمیسیون استفاده کند و در این حوزه نیاز است که به‌صورت هفتگی جلساتی با برنامه مشخص برای حوزه گردشگری برگزار شود تا مسائل پیرامون گردشگری بررسی گردد.