ایرانیان برای فیلتر نشدن تلگرام، سبزه گره زدند!

ایرانیان برای فیلتر نشدن تلگرام، سبزه گره زدند!

به گزارش رشت۲۰، رونامه شهروند در بخش شهرونگ نوشت:

سیزده‎بدر سال دگر، بچه به بغل، تلگرام روی سر آخ و آخ و آخ

درختان جنگل نیز خواستار بقای تلگرام شدند تا مردم سرشان به چت گرم باشد تا شکستن شاخه‎هایشان

حمید هیراد فیت شهریار : سیزده را همه «دنیا» بدر امروز از شهر     من خود آن سیزدهم کز همه عالم بدرم!

#چهارده_فروردین_از_شنبه_شنبه‎تر_است#روز_از_نو_روزی_از_نو#شهرونگ